GYÖNGYÖS és KÖRNYÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET

 3200 Gyöngyös, Mikes Kelemen út 31.

 Levelezési cím: Gyöngyös, Pf.:59.

Víztérkód: 10-027-1-1.

 

 

A GYÖNGYÖS ÉS KÖRNYÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET

 

HORGÁSZRENDJE 2021

 

Horgászni: Felnőtteknek: legfeljebb kettő – egyenként legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2 -nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat.   

Ifjúságiaknak: 1 db bottal, 1 szem horoggal

Gyerekeknek: 1 db bottal, egy szem horoggal fenekező készség is használható, méretkorlátozással védett halfajokat meg fogás után azonnal vissza kell helyeznie a tóba!

A fentiekkel egyidejűleg 1 m2-nél nem nagyobb csali fogó emelőháló használható!

Spiccbot használata fentiekkel egyidejűleg TILOS! (3. készségnek minősül)

Mérleg, fertőtlenítő és pontymatrac használata minden horgásznak kötelező

Horgászni a hét minden napján lehet folyamatosan. Éjszakai horgászat a hét minden napján engedélyezett a partról és csónakból.

Kivétel: A gyöngyösi oldalon, illetve csónakból kizárólag adott év március 1.- november 1.-e között lehet éjszaka horgászni! November 1-től, február 28-ig csónakos horgászat napfelkeltétől 1600 óráig engedélyezett.

December 1. és február 28. között partról csak napfelkeltétől napnyugtáig lehet horgászni! (szürkület kezdetekor legkésőbb ki kell venni a készségeket és elkell hagyni a partot.) 

A városi oldalon, ha visszaélést tapasztal az Elnökség az éjszakai horgászat időtartamát módosítja, vagy teljes tilalmat rendelhet el!

Az utolsó horgászhelynél fentebb TILOS a horgászat a befolyó patakokban.  A befolyó patakokban csak csónakos horgászat engedélyezett.

A horgászat megkezdése előtt a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban az adott napot. A horgászat megkezdése előtt a jelenléti íven OLVASHATÓAN BE KELL IRATKOZNI, az állami horgászjegy számát pontosan, olvashatóan be kell írni! Távozáskor a fogott hal darabszámát és súlyát be kell jegyezni és aláírni a jelenléti ívben! A jelenléti íven történő regisztráció, ha olvashatatlan az ellenőrzést végző halőr befejeztetheti a horgászatot. 

 

Éves területi engedéllyel kifogható mennyiség:

Felnőtt 32 db ponty, 6 db amúr, 10 db süllő, 10 db más ragadozó (csuka, harcsa, balin).

Ifjúsági: 16 db ponty, 3db amúr, 5 db süllő, 5 db más ragadozó (csuka, harcsa, balin).

 

1. Az egyesületnél a tilalmi idő és a méretkorlátozás az Országos Horgászrenddel megegyezik. Az ettől való eltérést a horgászrendünk szabályozza.

2. Mennyiségi korlátozás:

Egyesület tagjai: a hét egy napján 3 db nemes halat, és 5 kg vegyes halat foghatnak!!

Hetente: 3 db ponty, 1 db amur, 2 db ragadozó és 10 kg vegyes hal fogható.

Ifiknél naponta: 2 db nemes hal és 3 kg vegyes hal fogható.

Ifiknél hetente: 2db ponty, 1 db amur, 2 db ragadozó, 5 kg vegyes hal fogható.

  Gyermekhorgász csak vegyes halat foghat – naponta 2 kg.

3. A fogási naplót a tulajdonosa köteles a kiállítás évét követő év február 28-ig leadni, a fogási naplóban meghatározott összesítés szerint. A fogási naplót azokban előírtak szerint kell kitölteni, összesíteni és leadni. Összesítés nélkül –pótlásáig-érvénytelen a leadása!

4. Sporthorgász engedéllyel hal elvitele nem lehetséges mérlegelés, fotózás után kíméletesen vissza kell engedni élőhelyére.

TILALMAK:

Általános pergetési tilalom FEBRUÁR 1 - ÁPRILIS 30.-ig PERGETNI TILOS!

                A 4 kg feletti és 35 cm alatti süllőt a megfogás után azonnal vissza kell engedni a tóba! 

Az 5 kg feletti pontyokat megfogásuk után azonnal vissza kell engedni!

6 kg feletti amurt vissza kell helyezni a tóba!

4kg feletti csukát vissza kell engedni!

A KOI ponty nem elvihető, vissza kell tenni a tóba!

A compót méretkorlátozás nélkül vissza kell helyezni a tóba!

A horogra kívülről akadt halat tilos megtartani!

Kutyatáp csalizásra és etetésre használni TILOS!

A horgászkészséget behordani etetőhajóval, csónakkal (kivétel: az öbölben a csónakos behúzás nem engedélyezett!) a hét minden napján, lehet. Mindkét módszernél kötelező a pontymatrac, sebfertőtlenítő (hiányuk esetén a halőr BEFEJEZTETHETI a horgászatot). A békés hal elvitele TILOS! Beiratkozásnál a behúzós módszert külön jelölni kell! Etetőhajóval, csónakkal 150 méternél messzebb TILOS behordani a végszereléket. A csónakos behúzásnál a szerelékeket behordani csak és kizárólag a part és a bója között egyenes vonalban lehet, a parti - és csónakos horgászokat nem zavarhatja, nem korlátozhatja a horgászatban.

Harcsafának max.120 méterig engedélyezett a behúzása.

Távolság ellenőrzése céljából távolság mérő használata engedélyezett a halőrök számára. Felszólításukra kötelező kitekerni a készséget. 10 % hibahatár figyelembevételével járnak el.

Etetőhajóra radar (kivétel nov.1-márc.15 között) és GPS felhelyezhető.

 

- Napijegyes horgászat: április 01. és október 31. között 06.00 órától – 20.00 óráig

              Éjszakai horgászat este:          18.00 órától – 06.00 óráig

A 24 órás vagy több napos horgászat a területi jegy megváltásától kezdődik.

A turista állami horgászjeggyel rendelkezők az ide vonatkozó rendeletek szerint horgászhatnak!

Napijegy kiadás: Április 01-től – október 31-ig 06.00 – 18.00 óra között

       November 01-től - április 01-ig            07.00 – 12.00 óra között

 

- Napijegyre kifogható halmennyiség:

Felnőttek: összesen 2 db ponty 1db ragadozó vagy 1db amúr és 5kg vegyeshal

vagy      2 db ragadozó 1db ponty vagy 1db amúr és 5kg vegyeshal

vagy      1 db ponty 1db ragadozó 1db amúr és 5kg vegyeshal 

Ifjúságiak: 1 db ponty és 1 db ragadozó, 3 kg vegyes hal.

A 24 órás (1 nap) területi jegyért: 3 db ponty, 1 db amur, 2 db ragadozó és 5 kg vegyes hal.

A 48 órás (2 nap) területi jegyért: 4 db ponty, 1 db amur, 2 db ragadózó és 10kg vegyes hal.

A 72 órás (3 nap) területi jegyért: 5 db ponty, 1 db amur, 2 db ragadózó és 10kg vegyes hal.

        

Horgászattal kapcsolatos előírások:

• Csak az Egyesület által kiépített tűzrakó helyeken szabad tüzet gyújtani. Egyéb helyeken TILOS!

• A tónál kamera rendszer működik!

• A szabályokkal való visszaélés esetén az elnökség bármikor visszavonhatja az engedélyt, illetve jegyzőkönyv és feljelentés után a megyei halászati hatóság vizsgálja ki!

• Az éves területi engedély, illetve a területi jegy megváltásával beleegyezik a gépjármű vizsgálatába és elfogadja a horgászrendet. A horgászrend átvételekor a területi jegyen történő aláírásával igazolja ezt!

• A horgászok kötelesek segíteni a halőrök munkáját, a gépjármű átvizsgálását biztosítani a tó közvetlen területén illetve az elhagyási pontjainál!

• A horgászok az általuk tapasztalt szabálytalanságra, kötelesek a szabálytalankodó figyelmét felhívni, szükség esetén halőri, elnökségi vagy hatósági intézkedést kérni. Aki a halőrt, ellenőrt tettlegesen bántalmazza a kizárás és engedély bevonása mellett, büntetőjogi feljelentést von maga után.

• A szabályok nem tudása nem mentesít alóluk! 

 Az elnökség (május hónapban) pontyok ívása idején kíméleti területet jelöl ki, úgy a parton, mint a nyílt vízen.(kíméleti területre TILOS a bejárás és a készség bejuttatása)!

 A csónakkal történő horgászat esetén a horgász kizárólagos felelősségével és a VÍZÜGYI RENDELKEZÉSEK BETARTÁSA mellett horgászhat!

 Műtárgyaktól(gát, árapasztó zsilip a sziget mellett, fenékürítő zsilip) 50 méternél közelebb TILOS A HORGÁSZAT!

 Az árapasztó körül (sziget mellett) 50 méteres körzetbe egész éves kíméleti terület kerül kijelölésre, amely területre TILOS csónakkal bemenni, ill. készséget bejuttatni. A kíméleti terület sarok pontja a vízben bójával van jelölve!

 Csónakos horgászat esetén a csónakot is jól láthatóan ki kell világítani.

FIGYELEM! Gyermek és Ifjúsági horgász csak kizárólag mentőmellényben ülhet a csónakba, amelyért a csónaktulajdonos felel!

 Szemetes helyen horgászni TILOS, megsértése automatikus eltiltást von maga után! Minden horgász köteles hazavinni a saját kommunális szemetét a tópartról! 

 Horgászonként külön haltartóba kell a halakat tárolni.

 Bottartónak csak műanyag vagy fém használható!

 A horgászhelyet sötétedés után kötelező kivilágítani, ami nem egyenlő a kapásjelző által kibocsátott fénnyel! 

 Az egyesületi tag NEM HORGÁSZTATHAT a saját botjával, idegen nem kezelheti a botjait.

 A parton „foglalt helyet”, csak előre bejelentkező csoportok részére táblával megjelölt helyen biztosítunk. Hétvégére foglalás nincs csak abban az esetben, ha egybefüggően minimum 4 napot foglalnak és beleesik a hétvége.

 Mindenki megértését kérjük.

 Halat tisztítani csak a halőrháznál kijelölt helyen szabad! A tó más pontján (horgászállásoknál) TILOS!

 Csak névvel és állami jegy számmal ellátott akadálymentes dőlő bójával (1 db) lehet az etetés helyét jelezni, melyet a horgászidény végével ki kell venni a tóból.

 A radar használata is engedélyezett, kivétel: november 1- március 15. között a halradar használata tilos. Csónakot csak a kijelölt helyen lehet tárolni, a horgásztanya felöli részen.

 Radar használata pergetéshez, mártogatáshoz TILOS! Minden egyéb horgászati módszerhez használható.

 Csónakból történő vontatásos pergetés Tilos! Csak lekötött csónakból lehet pergetni, mártogatni!

 Merev aljú gumicsónak használata engedélyezett. Csak a halőrháznál lehet vízre bocsátani-és levenni a vízről. Csak csónakos területi jegy( éves és napi) váltása esetén lehet használni.

 A csónakot el kell látni számmal, lakattal le kell zárni (a kulcs kettő példányát le kell adni a halőrházba), és a horgászidény végén a kijelölt helyre ki kell tenni a halőrház mellé a fák közé – a parton nem maradhat, a csónakok biztonságos elhelyezéséért a tulajdonos vállal felelősséget, az egyesület nem felel érte (biztonságos kikötés, lakattal való rögzítés és az evezők biztonságos tárolása). AKI A TÉL ELŐTT JEGESEDÉSIG NEM TESZI PARTRA A CSÓNAKJÁT AZ A KÖVETKEZŐ ÉVBEN NEM KAP ENGEDÉLYT A CSÓNAKJÁRA!!

 A halőrház előtti - táblával jelölt terület – halőrök, gondnokok, részére fenntartott hely, itt csak a halőrök, gondnokok horgászhatnak.

 A horgász a fogást követően megtartani kíván halat köteles megmérni, majd azt követően pontosan bejegyezni a fogási naplóba míg ez nem történt meg a készséget nem szabad visszadobni!!!!     FIGYELEM! A kifogott halat élve szállítani hatóságilag TILOS!!

- A csónakos horgászat nem zavarhatja a parti horgászatot semmilyen körülmények között, a parttól legalább 80 méterre kell közlekednie! Partról használt bóját megközelíteni 30m-en belül TILOS!!

- A csónakos horgász az ellenőrzésre feljogosított személy részére köteles rendelkezésre állni, a parttól történő felszólítás estén köteles a partra csónakjával kievezni!

 Sátrat csak a horgászat idejére lehet felállítani. Egy horgász helyet Max. 7 napig lehet használni, utána kötelesek a sátrat lebontani.  Aki a horgászkészségeit kiveszi, maximum 4 óránál tovább, a sátrat le kell bontania, készségeit el kell vinnie, hogy a helyet mások elől ne foglalja el.

 Lakókocsit a tó partján (a VÍZÜGY területén) felállítani TILOS!

 Az egyesületnél tagsággal rendelkező horgász három napnál (72 óránál) hosszabb időre maximum 7 nap (168 óra) tárgyévben kétszer foglalhat helyet számára meghatározott helyen és időben legalább 14 nappal előre egyeztetve a gondnokkal.

 A halőrház oldalán a horgászhelyek számozva vannak az első tíz hely kiemelt horgászhelynek számít melyben a 72 óránál hosszabb, de maximum 168 órás horgászatot a gondnoknak jelezni kell, erre egy évben helyenként maximum kétszer van lehetőség.

 Rossz időjárás esetén a halőrház felöli oldalon a behajtás rossz terepviszonyok miatt TILOS, melyet sorompó lezárásával fogunk érvényesíteni! Behajtás után kötelező visszahajtani a sorompót.

 Adott év december 1.-vel az éjszakai horgászat megszűnése miatt a sorompó lezárásra kerül következő év február utolsó napjáig.

 A sorompón behajtani csak a tagoknak és a napijeggyel rendelkező horgászoknak szabad. Látogatóknak a parkolóban kell kötelezően hagyni a kocsikat!

 A horgászhelynél történő parkolás TILOS! Csak az út külső oldalán lévő kijelölt helyeken szabad parkolni!  Kivétel a sorompó és a fák közötti lejáróig mind két oldalon szabad parkolni.

 A sziget sorompó kulcsát mindig az aktuális gondnoktól, halőrtől lehet elkérni. A sorompón belül a parkolás engedélyezett.

 Áradás esetén, a szigeten az Elnökség horgászati tilalmat rendelhet el, amelyről fali újságon értesíti a horgászokat.

 Tóparton fénykép és hangfelvétel készül, illetve távcső használata engedélyezett a halőrök számára.

 Etikai szabályok: Minden horgász köteles a jó erkölcsöt nem sértő magatartást tanúsítani, és a velük egy társaságban lévőktől megkövetelni. Köteles a rendbontást és a hangoskodást megakadályozni.

 A horgászhelyet elhagyók kötelesek a botjaikat kivenni a vízből!

• Általános szabályok:

• Lékhorgászat csak saját felelősségre lehetséges.

• A víztározó jegén csak saját felelősségére tartózkodhat!

• A tóban fürödni TILOS!

• Az esetleges horgászbalesetekért egyesületünk felelősséggel nem tartozik.

• A horgászrendet az elnökség év közben is megváltoztathatja, melyről a tagságot 10 nappal az életbe lépése előtt tájékoztatni köteles!

Ezen horgászrend 2021.február 01-től lép életbe és visszavonásig érvényes.

Adatkezelési szabályzatot minden nálunk horgászó elfogadja a területi jegy (éves és napi) megváltásával.

Horgászaink részére kulturált pihenést, sportszerű szórakozást és jó fogást kívánunk!

A horgászrend megsértése esetén a fegyelmi szabályzatban előírt büntetések kiszabását, vagy akár a Gyöngyös és Környéke HE. tagsági viszonyának megszűnését vonhatja maga után.

 

 

HE, Elnökség

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2021 Gyöngyös és Környéke Horgász Egyesület. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect