GYÖNGYÖS ÉS KÖRNYÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET 

3200 Gyöngyös, Mikes K. út 31.

Levelezési cím: Gyöngyös, Pf.:59.

Víztérkód: 10-027-1-1

 

 

A GYÖNGYÖS és KÖRNYÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET

 

 

 

HORGÁSZRENDJE

 

 

 

Horgászni:        Felnőtteknek: 2 db bottal (max.3 db horog a két boton összesen)

 

                         Ifjúságiaknak: 1 db bottal, 1 szem horoggal

 

Gyerekeknek: 1 db bottal, egy szem horoggal fenekező készség is használható, méretkorlátozással védett halfajokat meg fogás után azonnal vissza kell helyeznie a tóba!

 

A fentiekkel egyidejűleg 1 m2-nél nem nagyobb csali fogó emelőháló használható!

 

Spiccbot használata fentiekkel egyidejűleg TILOS! (3. készségnek minősül)

 

Horgászni a hét minden napján lehet folyamatosan. .Éjszakai horgászat a hét minden napján engedélyezett a partról és csónakból.

 

Kivétel: A gyöngyösi oldalon illetve csónakból kizárólag adott év március 1.- november 1.-e között lehet éjszaka horgászni!

 

December 1. és február 28. között csak napfelkeltétől napnyugtáig lehet horgászni!(szürkület kezdetekor legkésőbb ki kell venni a készségeket és el kell hagyni a partot.)

 

A városi oldalon, ha visszaélést tapasztal az Elnökség az éjszakai horgászat időtartamát módosítja, vagy teljes tilalmat rendelhet el!

 

Az utolsó horgászhelynél fentebb TILOS a horgászat a befolyó patakokban.  A befolyó patakokban csak csónakos horgászat engedélyezett.

 

A horgászat megkezdése előtt a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban az adott napot. A horgászat megkezdése előtt a jelenléti íven OLVASHATÓAN  BE KELL IRATKOZNI, az állami horgászjegy számát pontosan, olvashatóan be kell írni! Távozáskor a fogott hal darabszámát és súlyát be kell jegyezni és aláírni a jelenléti ívben! A jelenléti íven történő regisztráció, ha olvashatatlan az ellenőrzést végző halőr befejeztetheti a horgászatot.

 

Halőrház előtti fen tartott hely részlegesen akadálymentesített. Halőrház előtt csak a gondnokok és halőrök illetve napijegyesek horgászhatnak, ha a tó telített.

 

Éves területi engedéllyel kifogható mennyiség:

 

Felnőtt 30 db ponty

 

6 db amúr

 

10 db süllő

 

10 db más ragadozó (csuka, harcsa, balin).

 

Ifjúsági: 15 db ponty

 

3db amúr

 

5 db süllő

 

5 db más ragadozó (csuka, harcsa, balin).

 

  1. Az egyesületnél a tilalmi idő és a méretkorlátozás az Országos Horgászrenddel megegyezik. Az ettől való eltérést a horgászrendünk szabályozza.
  2. Mennyiségi korlátozás:

 

Egyesület tagjai: a hét egy napján 3 db nemes halat, és 5 kg vegyes halat foghatnak!!

 

Hetente: 3 db ponty, 1 db amur, 2 db ragadozó és 10 kg vegyes hal fogható.

 

Ifiknél naponta: 2 db nemes hal és 3 kg vegyes hal fogható.

 

Ifiknél hetente: 2db ponty, 1 db amur, 2 db ragadozó, 5 kg vegyes hal fogható.

 

                Gyermekhorgász csak vegyes halat foghat – naponta 2 kg.

 

  1. A fogási naplót a tulajdonosa köteles a kiállítás évét követő év február 28-ig leadni, a fogási naplóban meghatározott összesítés szerint. A fogási naplót azokban előírtak szerint kell kitölteni, összesíteni és leadni. Összesítés nélkül –pótlásáig-érvénytelen a leadása!

 

 

 

TILALMAK:

 

Általános pergetési tilalom FEBRUÁR 1 - ÁPRILIS 30.-ig PERGETNI TILOS!

Általános pergetési tilalom FEBRUÁR 1 - ÁPRILIS 30.-ig PERGETNI TILOS!

                Az 5 kg feletti és 35 cm alatti süllőt a megfogás után azonnal vissza kell engedni a tóba!

A 5 kg feletti pontyokat megfogásuk után azonnal vissza kell engedni!

7 kg feletti amurt vissza kell helyezni a tóba!

A KOI ponty nem elvihető, vissza kell tenni a tóba!

A compót méretkorlátozás nélkül vissza kell helyezni a tóba!

A horogra kívülről akadt halat tilos megtartani!

Kutyatáp csalizásra és etetésre használni TILOS!

Az 5 kg feletti és 35 cm alatti süllőt a megfogás után azonnal vissza kell engedni a tóba!

A 5 kg feletti pontyokat megfogásuk után azonnal vissza kell engedni!

7 kg feletti amurt vissza kell helyezni a tóba!

A KOI ponty nem elvihető, vissza kell tenni a tóba!

A compót méretkorlátozás nélkül vissza kell helyezni a tóba!

A horogra kívülről akadt halat tilos megtartani!

Kutyatáp csalizásra és etetésre használni TILOS!

 

A horgászkészséget behordani csak etetőhajóval szabad csónakkal bevinni TILOS, kivétel a harcsafát max.120 méterig. Ezt méter számlálóval fogják ellenőrizni a halőrök. Etetőhajóra radar (kivétel nov.1-márc.15 között) és GPS felhelyezhető. Etetőhajóval 150 méternél messzebb TILOS behordani a végszereléket. A szerelékeket behordani csak és kizárólag úgy lehet, hogy a parti - és csónakos horgászokat nem zavarhatja, se korlátozhatja a horgászatban.

 

Távolság ellenőrzése céljából távolság mérő használata engedélyezett a halőrök számára. Felszólításukra kötelező kitekerni a készséget 10 % hibahatár figyelembe vételével járnak el.

 

 

 

-          Napijegyes horgászat:    április 01. és október 31. között                          06.00 órától – 18.00 óráig

 

       Éjszakai horgászat este:                                    18.00 órától – 06.00 óráig

 

                A 24 órás vagy több napos horgászat a  halasítási hozzájárulás megváltásától kezdődik.

 

    A turista állami horgászjeggyel rendelkezők az ide vonatkozó rendeletek szerint horgászhatnak!

 

Napijegy kiadás:       Április 01-től - szeptember 01-ig                06.00 – 18.00 óra között

 

                                 Október  01-től - április 01-ig                   07.00 – 12.00 óra között!!

 

-         Napijegyre kifogható halmennyiség:

 

Felnőttek: 3 darab nemes hal, amelyből kettő egyezhet meg és 5 kg vegyes hal.

 

Ifjúságiak: 1 db ponty és 1 db ragadozó, 3 kg vegyes hal.

 

A 24 órás (1 nap) halasítási hozzájárulásért:     3 db ponty, 1 db amur, 2 db ragadozó és 5 kg vegyes hal.

 

A 48 órás (2 nap) halasítási hozzájárulásért:     4 db ponty, 1 db amur, 2 db ragadózó és 10kg vegyes hal.

 

A 72 órás (3 nap) halasítási hozzájárulásért:    5 db ponty, 1 db amur, 2 db ragadózó és 10kg vegyes hal.

 

A 96 órás (4 nap) halasítási hozzájárulásért:    6 db ponty, 2 db amur, 2 db ragadózó és 10kg vegyes hal.

 

A 120 órás (5 nap) halasítási hozzájárulásért: 7 db ponty, 2 db amur, 2 db ragadózó és 10kg vegyes hal.

 

A 144 órás (6 nap) halasítási hozzájárulásért: 8 db ponty, 2 db amur, 2 db ragadózó és 10kg vegyes hal.

 

A 168 órás (7 nap) halasítási hozzájárulásért:  9 db ponty, 2 db amur, 3 db ragadozó és 15 kg vegyes hal.

 

 

 

Horgászattal kapcsolatos előírások:

 

·           Csak az Egyesület által kiépített tűzrakó helyeken szabad tüzet gyújtani. Egyéb helyeken TILOS!

 

·         A tónál kamera rendszer működik!

 

·         A szabályokkal való visszaélés esetén az elnökség bármikor visszavonhatja az engedélyt illetve jegyzőkönyv és feljelentés után a megyei halászati hatóság vizsgálja ki!

 

·         Az éves területi engedély illetve a halasítási hozzájárulás megváltásával beleegyezik a gépjármű vizsgálatába és elfogadja a horgászrendet. A horgászrend átvételekor a halasítási hozzájáruláson történő aláírásával igazolja ezt!

 

·         A horgászok kötelesek segíteni a halőrök munkáját, a gépjármű átvizsgálását biztosítani a tó közvetlen területén illetve az elhagyási pontjainál!

 

·         A horgászok az általuk tapasztalt szabálytalanságra, kötelesek a szabálytalankodó figyelmét felhívni, szükség esetén halőri, elnökségi vagy hatósági intézkedést kérni. Aki a halőrt, ellenőrt tettlegesen bántalmazza a kizárás és engedély bevonása mellett, büntetőjogi feljelentést von maga után.

 

·         A szabályok nem tudása nem mentesít alóluk!

 

-         Az elnökség (május hónapban) pontyok ívása idején kíméleti területet jelöl ki, úgy a parton, mint a nyílt vízen.(kíméleti területre TILOS a bejárás és a készség bejuttatása)!

 

-         A csónakkal történő horgászat esetén a horgász kizárólagos felelősségével és a VÍZÜGYI RENDELKEZÉSEK BETARTÁSA mellett horgászhat!

 

-         Műtárgyaktól(gát,árapasztó zsilip a sziget mellett,fenékürítő zsilip) 50 méternél közelebb TILOS A HORGÁSZAT!

 

-         Az árapasztó körül (sziget mellett) 50 méteres körzetbe egész éves kíméleti terület kerül kijelölésre, amely területre TILOS csónakkal bemenni, ill. készséget bejuttatni. A kíméleti terület sarok pontja a vízben bójával van jelölve!

 

-         Csónakos horgászat esetén a csónakot is jól láthatóan ki kell világítani.

 

FIGYELEM! Gyermek és Ifjúsági horgász csak kizárólag mentőmellényben ülhet a csónakba, amelyért a csónaktulajdonos felel!

 

-         Szemetes helyen horgászni TILOS, megsértése automatikus eltiltást von maga után! Minden horgász köteles hazavinni a saját kommunális szemetét a tópartról!

 

-         Horgászonként külön haltartóba kell a halakat tárolni.

 

-         Bottartónak csak műanyag vagy fém használható!

 

-         A horgászhelyet sötétedés után kötelező kivilágítani, ami nem egyenlő a kapásjelző által kibocsátott fénnyel!

 

-         Az egyesületi tag NEM HORGÁSZTATHAT a saját botjával, idegen nem kezelheti a botjait.

 

-         A parton „foglalt helyet”, csak előre bejelentkező csoportok részére táblával megjelölt helyen biztosítunk. Mindenki megértését kérjük.

 

-         Halat tisztítani csak a halőrháznál kijelölt helyen szabad! A tó más pontján (horgászállásoknál) TILOS!

 

-         Csak névvel és állami jegy számmal ellátott akadálymentes dőlő bójával (1 db) lehet az etetés helyét jelezni, melyet a horgászidény végével ki kell venni a tóból.

 

-         A radar használata is engedélyezett, kivétel: november 1- március 15. között a halradar használata tilos. Csónakot csak a kijelölt helyen lehet tárolni, a horgásztanya felöli részen.

 

-         Radar használata pergetéshez, mártogatáshoz TILOS! Minden egyéb horgászati módszerhez használható.

 

-         Csónakból történő vontatásos pergetés Tilos! Csak lekötött csónakból lehet pergetni, mártogatni!

 

-         Merev aljú gumicsónak használata engedélyezett. Csak a halőrháznál lehet vízre bocsátani-és levenni a vízről. Csak csónakos területi jegy( éves és napi) váltása esetén lehet használni.

 

-         A csónakot el kell látni számmal, lakattal le kell zárni (a kulcs kettő példányát le kell adni a halőrházba), és a horgászidény végén a kijelölt helyre ki kell tenni a halőrház mellé a fák közé – a parton nem maradhat, a csónakok biztonságos elhelyezéséért a tulajdonos vállal felelősséget, az egyesület nem felel érte (biztonságos kikötés, lakattal való rögzítés és az evezők biztonságos tárolása). AKI A TÉL ELŐTT JEGESEDÉSIG NEM TESZI PARTRA A CSÓNAKJÁT AZ A KÖVETKEZŐ ÉVBEN NEM KAP ENGEDÉLYT A CSÓNAKJÁRA!!

 

-         A halőrház előtti - táblával jelölt terület – halőrök, gondnokok, vendégek, cserejegyesek részére fenntartott hely, itt csak a halőrök, gondnokok engedélyével horgászhat az egyesületi tag.

 

-         A horgász a fogást követően megtartani kíván halat köteles megmérni, majd azt követően pontosan bejegyezni a fogási naplóba  míg ez nem történt meg a készséget nem szabad visszadobni!!!!    FIGYELEM! A kifogott  halat élve szállítani hatóságilag TILOS!!

 

-          A csónakos horgászat nem zavarhatja a parti horgászatot semmilyen körülmények között, a parttól legalább 80 méterre kell közlekednie! Partról használt bóját megközelíteni TILOS!!

 

-          A csónakos horgász az ellenőrzésre feljogosított személy részére köteles rendelkezésre állni, a parttól történő felszólítás estén köteles a partra csónakjával kievezni!

 

-         Sátrat csak a horgászat idejére lehet felállítani. Egy horgász helyet Max. 7 napig lehet használni, utána kötelesek a sátrat lebontani.  

 

-         Lakókocsit a tó partján (a VÍZÜGY területén) felállítani TILOS!

 

-         Rossz időjárás esetén a halőrház felöli oldalon a behajtás rossz terepviszonyok miatt TILOS, melyet sorompó lezárásával fogunk érvényesíteni! Behajtás után kötelező visszahajtani a sorompót.

 

-         Adott év december 1.-vel az éjszakai horgászat megszűnése miatt a sorompó lezárásra kerül következő év február utolsó napjáig.

 

-         A sorompón behajtani csak a tagoknak és a napijeggyel rendelkező horgászoknak szabad. Látogatóknak a parkolóban kell kötelezően hagyni a kocsikat!

 

-         A horgászhelynél történő parkolás TILOS! Csak az út külső oldalán lévő kijelölt helyeken szabad parkolni!  Kivétel a sorompó és a fák közötti lejáróig mind két oldalon szabad parkolni.

 

-         A sziget sorompó kulcsát mindig az aktuális gondnoktól, halőrtől lehet elkérni. A bepakolás után a sorompót KÖTELEZŐ visszazárni és a kulcsot visszavinni! A sorompón belül a parkolás engedélyezett.

 

-         Áradás esetén, a szigeten az Elnökség horgászati tilalmat rendelhet el, amelyről fali újságon értesíti a horgászokat.

 

-         Tóparton fénykép és hangfelvétel készül, illetve távcső használata engedélyezett a halőrök számára.

 

-         Etikai szabályok: Minden horgász köteles a jó erkölcsöt nem sértő magatartást tanúsítani, és a velük egy társaságban lévőktől megkövetelni. Köteles a rendbontást és a hangoskodást megakadályozni.

 

-         A horgászhelyet elhagyók kötelesek a botjaikat kivenni a vízből!

 

·         Általános szabályok:

 

·         Lékhorgászat csak saját felelősségre lehetséges.

 

·         A víztározó jegén csak saját felelősségére tartózkodhat!

 

·         A tóban fürödni TILOS!

 

·         Az esetleges horgászbalesetekért egyesületünk felelősséggel nem tartozik.

 

·         A horgászrendet az elnökség év közben is megváltoztathatja, melyről a tagságot 10 nappal az életbe lépése előtt tájékoztatni köteles!

 

Ezen horgászrend 2019.január 20.-tól lép életbe és visszavonásig érvényes.

 

Adatkezelési szabályzatot minden nálunk horgászó elfogadja a területi jegy ( éves és napi) megváltásával.

 

Horgászaink részére kulturált pihenést, sportszerű szórakozást és jó fogást kívánunk!

 

 

 

HE, Elnökség

 

 
Copyright © 2019 Gyöngyös és Környéke Horgász Egyesület. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect