GYÖNGYÖS ÉS KÖRNYÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET 

3200 Gyöngyös, Mikes K. út 31.

Levelezési cím: Gyöngyös, Pf.:59.

Víztérkód: 10-027-1-1

 

A GYÖNGYÖS és KÖRNYÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET

 HORGÁSZRENDJE

 

Horgászni:            Felnőtteknek: 2 db bottal (max.3 db horog a két boton összesen)

                              Ifjúságiaknak: 1 db bottal, 1 szem horoggal

      Gyerekeknek: 1 db bottal, egy szem horoggal, úszós készséggel és felnőtt felügyelete mellett lehet.

      A fentiekkel egyidejűleg 1 m2-nél nem nagyobb csali fogó emelőháló használható!

      Spiccbot használata fentiekkel egyidejűleg TILOS! (3. készségnek minősül)

Horgászni a hét minden napján lehet folyamatosan. Éjszakai horgászat a hét minden napján engedélyezett a partról és csónakból.

Kivétel:

-         A gyöngyösi oldalon október 1.-ig

-         Csónakos horgászat november 1.-ig

-         December 1. és február 28. között csak napfelkeltétől napnyugtáig lehet horgászni! (szürkület kezdetekor legkésőbb ki kell venni a készségeket és elkell hagyni a partot.)

A horgászat megkezdése előtt a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban az adott napot. A csónakból végzett horgászat esetén az indulás számít a horgászat megkezdésének, ekkor kell bejelölni a napot! A horgászat megkezdése előtt a jelenléti íven OLVASHATÓAN BE KELL IRATKOZNI, az állami horgászjegy számát pontosan, olvashatóan be kell írni! Távozáskor a fogott hal darabszámát és súlyát be kell jegyezni és aláírni a jelenléti ívben!

Éves területi engedéllyel kifogható mennyiség:

Felnőtt:

 30 db ponty

6 db amúr

10 db süllő

10 db más ragadozó (csuka, harcsa, balin).

Ifjúsági:

15 db ponty

3db amúr

5 db süllő

5 db más ragadozó (csuka, harcsa, balin).

-          Az egyesületnél a tilalmi idő és a méretkorlátozás az Országos Horgászrenddel megegyezik. Az ettől való eltérést a horgászrendünk szabályozza.

-          Mennyiségi korlátozás:

-          Egyesület tagjai: a hét egy napján 3 db nemes halat, és 5 kg vegyes halat foghatnak!!

-          Hetente: 3 db ponty, 1 db amur, 2 db ragadozó és 10 kg vegyes hal fogható.

-          Ifiknél naponta: 2 db nemes hal és 3 kg vegyes hal fogható.

-          Ifiknél hetente: 2db ponty, 1 db amur, 2 db ragadozó, 5 kg vegyes hal fogható.

-          Gyermekhorgász csak vegyes halat foghat – naponta 2 kg.

-          A fogási naplót a tulajdonosa köteles a kiállítás évét követő év február 28-ig leadni, vagy tértivevényes küldeményként leadni a forgalmazónak, a fogási naplóban meghatározott összesítés szerint. A fogási naplót azokban előírtak szerint kell kitölteni, összesíteni és leadni. Összesítés nélkül – pótlásáig - érvénytelen a leadása!

TILALMAK:

Általános pergetési tilalom FEBRUÁR 1 - ÁPRILIS 30.-ig PERGETNI TILOS!

Az 5 kg feletti és 35 cm alatti süllőt a kifogás után azonnal vissza kell engedni a tóba!

A 5 kg feletti pontyokat kifogásuk után azonnal vissza kell engedni!

7 kg feletti amurt vissza kell helyezni a tóba!

A KOI ponty nem elvihető, vissza kell tenni a tóba!

A compót méretkorlátozás nélkül vissza kell helyezni a tóba!

A horogra kívülről akadt halat tilos megtartani!

Kutyatáp csalizásra és etetésre használni TILOS!

Csónakot csak az Elnökség engedélyével lehet a tónál elhelyezni, illetve elvinni (írásos engedély)!

A horgászkészséget behordani csak etetőhajóval szabad csónakkal bevinni TILOS, kivétel a harcsafát max.100 méterig. Etetőhajóra radar (kivétel nov.1-márc.15 között) és GPS felhelyezhető. Etetőhajóval 200 méternél messzebb TILOS behordani a végszereléket. A szerelékeket behordani csak és kizárólag úgy lehet, hogy a parti - és csónakos horgászokat nem zavarhatja, se korlátozhatja a horgászatban.

 Napijegyes horgászat:       április 01. és október 31. között:                     06.00 órától – 20.00 óráig

éjszakai horgászat este:                                    20.00 órától – 06.00 óráig

A 24 órás vagy több napos horgászat  a  halasítási  hozzájárulás megváltásától kezdődik.

A turista állami horgászjeggyel rendelkezők az ide vonatkozó rendeletek szerint horgászhatnak!

Napijegy kiadás: április 01-től - szeptember 01-ig                     06.00 – 18.00 óra között

október 01-től - április 01-ig                            07.00 – 12.00 óra között!

Napijegyre kifogható halmennyiség:

Felnőttek: 2 db ponty, 1 db amur, 2 db ragadozó, 5 kg vegyes hal.

Ifjúságiak: fajonként 2 db, összesen 3 db, 3 kg vegyes hal.

   A 24 órás (1 nap) halasítási hozzájárulásért:                3 db ponty, 1 db amur, 2 db ragadozó és 5 kg vegyes hal.

   A 48 órás (2 nap) halasítási hozzájárulásért:                4 db ponty, 1 db amur, 2 db ragadózó és 10kg vegyes hal.

   A 72 órás (3 nap) halasítási hozzájárulásért:                 5 db ponty, 1 db amur, 2 db ragadózó és 10kg vegyes hal.

   A 96 órás (4 nap) halasítási hozzájárulásért:                 6 db ponty, 2 db amur, 2 db ragadózó és 10kg vegyes hal.

   A 120 órás (5 nap) halasítási hozzájárulásért:             7 db ponty, 2 db amur, 2 db ragadózó és 10kg vegyes hal.

   A 144 órás (6 nap) halasítási hozzájárulásért:             8 db ponty, 2 db amur, 2 db ragadózó és 10kg vegyes hal.

   A 168 órás (7 nap) halasítási hozzájárulásért:              9 db ponty, 2 db amur, 3 db ragadozó és 15 kg vegyes hal.

 

Horgászattal kapcsolatos előírások:

   -        A tónál kamera rendszer működik! Ezt kérjük vegyék figyelembe!

   -        A szabályokkal való visszaélés esetén az elnökség bármikor visszavonhatja az engedélyt, illetve jegyzőkönyv és feljelentés után a megyei halászati hatóság vizsgálja ki!

   -        Az éves területi engedély, illetve a halasítási hozzájárulás megváltásával beleegyezik a gépjármű vizsgálatába és elfogadja a horgászrendet. A horgászrend átvételekor a halasítási hozzájáruláson történő aláírásával igazolja ezt!!!

   -        A horgászok kötelesek segíteni a halőrök munkáját, a gépjármű átvizsgálását biztosítani a tó közvetlen területén illetve az elhagyási pontjainál!!!!!!

   -        A horgászok az általuk tapasztalt szabálytalanságra, kötelesek a szabálytalankodó figyelmét felhívni, szükség esetén halőri, elnökségi vagy hatósági intézkedést kérni. Aki a halőrt, ellenőrt tettlegesen bántalmazza a kizárás és engedély bevonása mellett, büntetőjogi feljelentést von maga után

   -        A szabályok nem tudása nem mentesít alóluk!

   -        Az elnökség (májustól-június közepéig) pontyok ívása idején kíméleti területet jelöl ki, úgy a parton, mint a nyílt vízen (kíméleti területre TILOS a bejárás és a készség bejuttatása)!!!

   -        A csónakkal történő horgászat esetén a horgász kizárólagos felelősségével és A VÍZÜGYI RENDELKEZÉSEK BETARTÁSA mellett horgászhat!!!

   -        Műtárgyaktól (gát,árapasztó zsilip a sziget mellett, fenékürítő zsilip) 50 méternél közelebb TILOS A HORGÁSZAT!

   -        Az árapasztó körül (sziget mellett) 50 méteres körzetbe egész éves kíméleti terület kerül kijelölésre, amely területre TILOS csónakkal bemenni ill. készséget bejuttatni. A kíméleti terület sarok pontja a vízben bójával van jelölve!!!!!!

   -         Csónakos horgászat esetén a csónakot is jól láthatóan ki kell világítani.

   -       FIGYELEM! Gyermek és Ifjúsági horgász csak kizárólag mentőmellényben ülhet a csónakba, amelyért a csónaktulajdonos felel!

   -        Szemetes helyen horgászni TILOS, megsértése automatikus eltiltást von maga után!!! Minden horgász köteles hazavinni a saját kommunális szemetét a tópartról!

   -        Horgászonként külön haltartóba kell a halakat tárolni.

   -        Bottartónak csak műanyag vagy fém használható!

   -        A horgászhelyet sötétedés után kötelező kivilágítani, ami nem egyenlő a kapásjelző által kibocsátott fénnyel!

   -        Az egyesületi tag NEM HORGÁSZTATHAT a saját botjával, idegen nem kezelheti a botjait.

   -        A parton „foglalt helyet”, csak előre bejelentkező csoportok részére táblával megjelölt helyen biztosítunk. Mindenki megértését kérjük.

   -        Halat tisztítani csak a halőrháznál kijelölt helyen szabad! A tó más pontján (horgászállásoknál) TILOS!

   -        Csak névvel és állami jegy számmal ellátott dőlőbójával (1 db) lehet az etetés helyét jelezni, melyet a horgászidény végével ki kell venni a tóból.

   -        A radar használata is engedélyezett, kivétel: november 1. - március 15. között a halradar használata tilos. Csónakot csak a kijelölt helyen lehet tárolni, a horgásztanya felöli részen.

   -         A csónakot el kell látni számmal, lakattal le kell zárni (a kulcs kettő példányát le kell adni a halőrházba), és a horgászidény végén a kijelölt helyre ki kell tenni a halőrház mellé a fák közé – a parton nem maradhat, a csónakok biztonságos elhelyezéséért a tulajdonos vállal felelősséget, az egyesület nem felel érte (biztonságos kikötés, lakattal való rögzítés és az evezők biztonságos tárolása). AKI A TÉL ELŐTT JEGESEDÉSIG NEM TESZI PARTRA A CSÓNAKJÁT AZ A KÖVETKEZŐ ÉVBEN NEM KAP ENGEDÉLYT A CSÓNAKJÁRA!!

   -        A halőrház előtti - táblával jelölt terület – halőrök, gondnokok, vendégek, cserejegyesek részére fenntartott hely, itt csak a halőrök, gondnokok engedélyével horgászhat az egyesületi tag.

A horgász a fogást követően megtartani kíván halat köteles megmérni, majd azt követően pontosan bejegyezni a fogási naplóba míg ez nem történt meg a készséget nem szabad visszadobni!!!!     FIGYELEM! A kifogott halat élve szállítani hatóságilag TILOS!!

   -        A csónakos horgászat nem zavarhatja a parti horgászatot semmilyen körülmények között, a parttól legalább 80 méterre kell közlekednie! Partról használt bóját megközelíteni TILOS!!

   -        A csónakos horgász az ellenőrzésre feljogosított személy részére köteles rendelkezésre állni, a parttól történő felszólítás estén köteles a partra csónakjával kievezni!

   -        Sátrat csak a horgászat idejére lehet felállítani, melyet a gondnokoknál, halőröknél be kell jelenteni. Egy horgász helyet max. 7 napig lehet használni, utána kötelesek a sátrat lebontani. A ”sziget” egy horgász helynek minősül.

   -     A horgászhelyek számmal lesznek megjelölve!

   -     Lakókocsit a tó partján (a VÍZÜGY területén) felállítani TILOS!

   -     Rossz időjárás esetén a halőrház felöli oldalon a behajtás rossz terepviszonyok miatt TILOS, melyet sorompó lezárásával fogunk érvényesíteni!!!!!

   -     A horgászhelynél történő parkolás TILOS! Csak az út külső oldalán lévő kijelölt helyeken szabad parkolni!

   -     A sziget felső útjánál sorompó került elhelyezésre, amely kulcsát mindig az aktuális gondnoktól, halőrtől lehet elkérni. A bepakolás után a sorompót KÖTELEZŐ visszazárni és a kulcsot visszavinni!!!!! A tóparton fénykép és hangfelvétel készül, illetve távcső és világító eszközök használata a halőrök részére engedélyezett.

Etikai szabályok: Minden horgász köteles a jó erkölcsöt nem sértő magatartást tanúsítani, és a velük egy társaságban lévőktől megkövetelni. Köteles a rendbontást és a hangoskodást megakadályozni.

   -     A horgászhelyet elhagyók kötelesek a botjaikat kivenni a vízből!

Általános szabályok:

   -            A víztározó jegén horgászni TILOS!

   -            A víztározó jegén csak saját felelősségére tartózkodhat!

   -            A tóban fürödni TILOS!

   -            Az esetleges horgászbalesetekért egyesületünk felelősséggel nem tartozik.

   -            A horgászrendet az elnökség év közben is megváltoztathatja, melyről a tagságot 10 nappal az életbe lépése előtt tájékoztatni köteles!

Ezen horgászrend 2018.jan. 1.-től lép életbe és visszavonásig érvényes.

Horgászaink részére kulturált pihenést, sportszerű szórakozást és jó fogást kívánunk!

HE Elnöksége

 

 
Copyright © 2018 Gyöngyös és Környéke Horgász Egyesület. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect